Jak postupovat při dopravní nehodě

Jak postupovat při dopravní nehodě, 15.1.2010, Dobré (praktické) rady, ČAP, OP

S přívaly sněhu se v těchto dnech potýká celá střední Evropa a Česká republika není výjimkou. Velké množství sněhu a zledovatělé vozovky způsobují vrásky na čele nejen silničářům, ale i samotným řidičům. Množí se počet drobných nehod se škodou nižší než 100 tis., které nevyžadují přivolání policie, ale vyžadují důkladné zdokumentování právě od samotných účastníků nehody.

JAK SPRÁVNĚ PŘI NEHODĚ POSTUPOVAT?

Policii ČR je nutno přivolat pokud:

  • je někdo zraněn nebo usmrcen
  • hodnota škody je vyšší než 100 tisíc Kč
  • došlo k poškození nebo zničení pozemní komunikace
  • došlo ke škodě na majetku třetí osoby (majetkem třetích osob se v tomto případě nerozumějí auta účastníků nehody a věci v nich přepravované)

Pokud není důvod k přivolání Policie ČR, účastníci jsou povinni nehodu řádně zdokumentovat:

  • vyplnit důsledně formulář „ Záznam o dopravní nehodě", (kontaktní údaje, všechny okolnosti nehody - nákresy, podepsat oběma účastníky nehody)
  • pořídit fotodokumentaci na místě nehody
  • zajistit svědecké výpovědi

Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně odevzdat vyplněný a podepsaný Záznam o dopravní nehodě pojistiteli. Tím však neodpadá povinnost pojištěného oznámit pojišťovně vznik škodné události takovým způsobem, který akceptuje.

Podrobnější informace co dělat při dopravní nehodě jsou k dispozici v instruktážní brožuře České asociace pojišťoven „Jak se chovat při nehodě" (vydána v r. 2009).

„Příručka představuje jednoduchý návod pro motoristy, jak vzniklou situaci vyhodnotit a jaké kroky v této nepříjemné a psychicky náročné situaci učinit" uvádí Marcela Kotyrová z ČAP a dodává: „Kromě užitečných rad obsahuje příručka formulář „Záznam o dopravní nehodě" včetně návodu na jeho vyplnění. Pro případ nehody v zahraničí nebo pro řidiče, kteří nemluví česky, je v multijazykové verzi příručky návod zpracován v několika jazykových mutacích".

Nedodržením správného postupu nebo doložením nedostatečné dokumentace se následně prodlužuje proces likvidace.