Jak postupovat v případě tzv. chodníkových úrazů?

Jak by měl postupovat poškozený? Kdy mám na odškodné nárok?

Jak by měl postupovat poškozený

Pokusit se (samozřejmě pokud zdravotní stav umožňuje; pokud ne, tak využít kolemjdoucí, rodinné příslušníky, známé, kamarády, kolegy) co nejobjektivněji zdokumentovat vznik a průběh škodné události:

 • Přesné místo vzniku škodné události
 • Přesné datum a čas vzniku škodné události
 • Přesný a detailní popis okolností vzniku škodné události, věty typu „....všechny chodníky byly neuklizené, tak jsem upadl...." pro posouzení nestačí - (upřesnit: sníh - jaká intenzita sněžení, jaká vrstva, zakryl nějaké nerovnosti povrchu, zakryl zmrazky ledu apod.; led - plošně ojedinělý nebo souvislý; výtluk - přibližné půdorysné a hloubkové rozměry, tvar, ostrost hran, materiál povrchu apod.)
 • Zajistit si kontakt na svědky vzniku a průběhu škodné události
 • Pořídit fotodokumentace místa vzniku škodné události (např. fotoaparátem v mobilu)
 • Prokázat výši vzniklé škody na zdraví doložením především následujích dokladů:
  • Posudku o bolestném
  • Posudku o ztížením společenského uplatnění
  • Potvrzením o ztrátě na výdělku
  • Doložením výdajů v hotovosti, které související s léčením (jízdné do zdravotnických zařízení; doplatky za medikamenty a léčebné prostředky; regulační poplatky apod.)
 • Uplatnit vůči vlastníkovi pozemní komunikace (nejčastěji obce či kraje) nárok na náhradu škody na zdraví a doložit všemi výše uvedenými důkazy (jak o okolnostech vzniku škodné události, tak o rozsahu vzniklé škody na zdraví)

Kdy mám na odškodné nárok

 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti podstatně a výrazně vybočuje z aktuálního stavu pozemní komunikace
 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je pro uživatele pozemní komunikace nepředpokládatelná
 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je pro obec či kraj odstranitelná běžnou údržbou
 • Poškozený svůj pohyb (jízdu/chůzi) plně obezřetně přizpůsobil aktuálnímu stavu pozemní komunikace a aktuálním povětrnostním podmínkám
 • Obec či kraj neprokázaly, že nebylo v jejich objektivních mezích závadu ve sjízdnosti/schůdnosti odstranit/zmírnit/upozornit na ni
 • Nejedná se o tzv. vymezenou neudržovanou pozemní komunikaci
 • Nejedná se o účelovou komunikaci
 • Není dáno výlučné spoluzavinění na straně poškozeného