logo

Naše činnosti

1. Uzavření pojistné smlouvy mezi klientem a pojišťovnou


Klient podepisuje pojistnou smlouvu jako pojistník, zástupce naší společnosti se podepisuje za pojistitele. Naše firma vystupuje v tomto vztahu jako pojišťovací agent dle §7 zákona 38/2004 Sb. Námi zastupované pojišťovny v životním a neživotním pojištění jsou:

Allianz pojišťovna, a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Česká pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. V.I.G., ČSOB Pojišťovna, a. s., D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., DIRECT pojišťovna, a. s.,Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. V.I.G., Slavia pojišťovnu a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. 

a v životním pojištění: Pojišťovna České spořitelny, a.s. V.I.G.

Další možností je potvrzení plné moci k zastupování klienta:

 

2. Obchodní vztah na základě smlouvy mezi klientem a naší firmou


Naše firma vystupuje v tomto vztahu jako pojišťovací makléř, dle §8 zákona 38/2004 Sb., s možností podepisování pojistných smluv za klienta. V tomto případě můžeme Vaši firmu zastupovat při jednání kromě výše uvedených i s dalšími pojišťovnami. Tato spolupráce je vhodná pro korporátní klientelu a zahrnuje tyto služby:


 1. RISKMANAGEMENT


 • audit a analýza stávajících pojistných smluv
 • identifikace rizika
 • posouzení, ocenění a omezení rizika
 • návrhy řešení pojistných programů


2. ODBORNÉ POSOUZENÍ POJIŠTĚNÍ


 • optimalizace pojistného krytí s důrazem na kvalitu a rozsah pojištění, při minimálních vynaložených nákladech klienta
 • důraz na ekonomiku
 • analýza stávajícího rozsahu pojištění a porovnání rozsahu pojistitelných rizik s tržně nejvýhodnější nabídkou3. VYPRACUJEME ANALÝZU VAŠÍ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ OCHRANY


 • posoudíme kvalitu Vašeho stávajícího pojištění, posouzením rozsahu a závažnosti rizik vyplývajících z provozované činnosti klienta
 • navrhneme Vám optimální pojistný program, dle Vašich potřeb, vždy několik alternativ od nejekonomičtější až po nejúplnější pojistné krytí pojistitelných rizik
 • vypracujeme Vám srovnání s konkurenčními pojistiteli a s trendy v EU
 • pokud Vám budou naše služby vyhovovat, pověříte nás plnou mocí k zastupování v oblasti pojištění a řešení pojistných událostí
 • pro klienty pracujeme zcela zdarma, jsme placeni provizí od pojistitelů
 • jednáme korektně, diskrétně a vždy ve prospěch klienta


4. VYPRACUJEME NÁVRHY ŘEŠENÍ


 • maximální pojistnou ochranu proti škodám, které by především ekonomicky ohrožovali klienta s důrazem na ekonomiku


5. VYŘÍDÍME VAŠI POJISTNOU UDÁLOST


 3. Prohlídka vozidla