Naše činnosti

 

 

1. Uzavření pojistné smlouvy mezi klientem a pojišťovnou (zastoupený je pojišťovna = agentský obchod)


Klient podepisuje pojistnou smlouvu jako pojistník, zástupce naší společnosti se podepisuje za pojistitele. Naše společnost vystupuje v tomto vztahu jako samostatný zprostředkovatel podle § 6, zákona 170/2018 Sb.. Námi zastupované pojišťovny v životním a neživotním pojištění jsou:

Allianz pojišťovna, a.s., AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., , Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. V.I.G., ČSOB Pojišťovna, a. s., D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., DIRECT pojišťovna, a. s., Fortegra Europe Insurance Company Limited, pobočka Česká republika, Generali Česká pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Komerční pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. V.I.G., MAXIMA pojišťovna, a.s., Pillow pojišťovna, a. s., Pojišťovna VZP, a. s.SV pojišťovna a.s., Slavia pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s.,  

 

Další možností je potvrzení plné moci k zastupování klienta:

 

 

2. Obchodní vztah na základě smlouvy mezi klientem a naší firmou (zastoupený je zákazník = makléřský obchod)


Naše firma vystupuje v tomto vztahu jako samostatný zprostředkovatel podle § 6, zákona 170/2018 Sb., s možností podepisování pojistných smluv za klienta. V tomto případě můžeme Vaši firmu zastupovat při jednání kromě výše uvedených i s dalšími pojišťovnami. Tato spolupráce je vhodná pro korporátní klientelu a může zahrnovat tyto služby:


 1. RISKMANAGEMENT


 • audit a analýza stávajících pojistných smluv
 • identifikace rizika
 • posouzení, ocenění a omezení rizika
 • návrhy řešení pojistných programů


2. ODBORNÉ POSOUZENÍ POJIŠTĚNÍ


 • optimalizace pojistného krytí s důrazem na kvalitu a rozsah pojištění, při minimálních vynaložených nákladech klienta
 • důraz na ekonomiku
 • analýza stávajícího rozsahu pojištění a porovnání rozsahu pojistitelných rizik s tržně nejvýhodnější nabídkou3. VYPRACUJEME ANALÝZU VAŠÍ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ OCHRANY


 • posoudíme kvalitu Vašeho stávajícího pojištění, posouzením rozsahu a závažnosti rizik vyplývajících z provozované činnosti klienta
 • navrhneme Vám optimální pojistný program, dle Vašich potřeb, vždy několik alternativ od nejekonomičtější až po nejúplnější pojistné krytí pojistitelných rizik
 • vypracujeme Vám srovnání s konkurenčními pojistiteli a s trendy v EU
 • pokud Vám budou naše služby vyhovovat, pověříte nás plnou mocí k zastupování v oblasti pojištění a řešení pojistných událostí
 • pro klienty pracujeme zcela zdarma, jsme placeni provizí od pojistitelů
 • jednáme korektně, diskrétně a vždy ve prospěch klienta


4. VYPRACUJEME NÁVRHY ŘEŠENÍ


 • maximální pojistnou ochranu proti škodám, které by především ekonomicky ohrožovali klienta s důrazem na ekonomiku


5. VYŘÍDÍME VAŠI POJISTNOU UDÁLOST


 3. Prohlídka vozidla


 

 

 4. Spolupráce jako vázaný zprostředkovatel se společností OK KLIENT a.s. v oblasti:

 

 

 • stavebního spoření
 • doplňkového penzijního spoření 

 

 

 5. Spolupráce se společností OK KLIENT a.s. v oblasti:

 • půjčky
 • hypotéky
 • leasing
 • investiční zlato