pouták

Naše činnost

 

1. Uzavření pojistné smlouvy mezi klientem a pojišťovnou


Klient podepisuje pojistnou smlouvu jako pojistník, zástupce naší společnosti se podepisuje za pojistitele. Naše firma vystupuje v tomto vztahu jako pojišťovací agent dle §7 zákona 38/2004 Sb. V neživotním pojištění zastupujeme pojišťovnu Kooperativa pojišťovnu, a.s. V.I.G, Českou pojišťovnu, a.s., ČSOB Pojišťovnu, a. s., Hasičskou vzájemnou pojišťovnu , a.s., UNIQA pojišťovnu, a.s., Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. V.I.G., D.A.S. pojišťovnu právní ochtrany, a.s., Allianz pojišťovnu, a.s., Slavia pojišťovnu a.s., AXA pojišťovnu a.s., AXA ASSISTANCE a v životním pojištění Pojišťovnu České spořitelny, a.s. V.I.G.

Další možností je potvrzení plné moci k zastupování klienta:

 

2. Obchodní vztah na základě smlouvy mezi klientem a naší firmou


Naše firma vystupuje v tomto vztahu jako pojišťovací makléř, dle §8 zákona 38/2004 Sb., s možností podepisování pojistných smluv za klienta. V tomto případě můžeme Vaši firmu zastupovat při jednání kromě výše uvedených i s dalšími pojišťovnami. Tato spolupráce je vhodná pro korporátní klientelu a zahrnuje tyto služby:

 

1. RISKMANAGEMENT

 • audit a analýza stávajících pojistných smluv
 • identifikace rizika
 • posouzení, ocenění a omezení rizika
 • návrhy řešení pojistných programů

2. ODBORNÉ POSOUZENÍ POJIŠTĚNÍ

 • optimalizace pojistného krytí s důrazem na kvalitu a rozsah pojištění, při minimálních vynaložených nákladech klienta
 • důraz na ekonomiku
 • analýza stávajícího rozsahu pojištění a porovnání rozsahu pojistitelných rizik s tržně nejvýhodnější nabídkou


3. VYPRACUJEME ANALÝZU VAŠÍ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ OCHRANY

 • posoudíme kvalitu Vašeho stávajícího pojištění, posouzením rozsahu a závažnosti rizik vyplývajících z provozované činnosti klienta
 • navrhneme Vám optimální pojistný program, dle Vašich potřeb, vždy několik alternativ od nejekonomičtější až po nejúplnější pojistné krytí pojistitelných rizik
 • vypracujeme Vám srovnání s konkurenčními pojistiteli a s trendy v EU
 • pokud Vám budou naše služby vyhovovat pověříte nás plnou mocí k zastupování v oblasti pojištění a řešení pojistných událostí
 • pro klienty pracujeme zcela zdarma, jsme placeni provizí od pojistitelů
 • jednáme korektně, diskrétně a vždy ve prospěch klienta

4. VYPRACUJEME NÁVRHY ŘEŠENÍ

 • maximální pojistnou ochranu proti škodám, které by především ekonomicky ohrožovali klienta s důrazem na ekonomiku

5. VYŘÍDÍME VAŠI POJISTNOU UDÁLOST

 

3. Prohlídka vozidla

 

publikován: 22.12.08 16:00, autor: D.Průša, zobrazeno: 6705x

D&I FinServis s.r.o., v1.7L, webmaster: info@difin.cz, powered on bubileg cms