logo

Občanské sdružení chci pomoci Cílem Chci pomoci je pomáhat konkrétním případům nemocných dětí

Podporujeme

Farní charita Beroun

S naší finanční pomocí bylo zakoupeno vozidlo pro svoz klientů pro projekt Denního stacionáře sv. Anežky.

K - klub Beroun

Finanční a organizační podpora při konání různých akcí pro děti i dospělé. 

Radost a Naděje

IV. středisko Junáka v Berouně - Radost a Naděje - technická a organizační podpora