Podporujeme

Charita Beroun https://beroun.charita.cz/

S naší finanční pomocí bylo zakoupeno vozidlo pro svoz klientů pro projekt Denního stacionáře sv. Anežky.

K - klub Beroun https://www.facebook.com/kkb.cz/

Finanční a organizační podpora při konání různých akcí pro děti i dospělé. 

Radost a Naděje https://beroun.skauting.cz/

IV. středisko Junáka v Berouně - Radost a Naděje - technická a organizační podpora