Rady klientům zasaženým povodní

Všichni klienti mohou škody nahlásit na infolince Kooperativy 841 105 105, on-line či na libovolném obchodním místě firmy. Nezapomeňte škodu pokud možno co nejlépe zdokumentovat.

Pro usnadnění vyřízení škodné události Vám doporučujeme následující postup:

 • zabraňte zvětšování rozsahu škody,
 • nahlaste škodnou událost na telefonní linku 841 105 105 nebo on-line
 • pořiďte fotodokumentaci škody,
 • vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí - formulář nahlášení najdete na webu
 • je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.),
 • zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníkem pojišťovny, to však neplatí v případě bezpečnostních, hygienických nebo jiných závažných důvodů, nebo pokud je postupováno podle pokynů orgánů místní samosprávy, v těchto případech je ale nutné zabezpečit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. fotografickým či filmovým záznamem,
 • poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou.

V případě zatopení sklepních prostor rodinného domu nebo rekreačního objektu (u pojištění občanů):

 • pokud je nemovitost celá podsklepená změřit celou vnější zastavěnou plochu nemovitosti a výšku hladiny zaplavení
 • pokud je budova podsklepena jen z části, změřit podlahovou plochu všech zaplavených místností a výšku hladiny zaplavení

U podnikatelů je navíc potřeba pojišťovně předat:

 • účetní evidenci zasažených věcí - inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození,
 • účetní stavy majetku (zásob, movitého a nemovitého majetku), z doby bezprostředně před vznikem škody.

Pracovníci Kooperativy dohodnou s klienty termín prohlídky respektive další postup.

 

Zajištěním uvedených kroků přispějete k urychlenému a bezproblémovému vyřízení své škodné události.

V průběhu víkendu Kooperativa na infolince zaznamenala již 300 nahlášených škod, které klientům vznikly v důsledku vydatných srážek nebo následných povodní. Jedná se o dvojnásobek hlášení oproti běžnému víkendu. Největší počet telefonátů byl zaznamenán v neděli dopoledne, přičemž nejvíce škod hlásí klienti ze severu Čech.

Většinou se jedná o vytopené domy a sklepy, několik desítek klientů nahlásilo i poškození vozidla v důsledku povodní. Do terénu již o víkendu také vyrazili likvidátoři Kooperativy, kteří začali první škody dokumentovat.

Celkovou výši škod prozatím nelze odhadnout. První čísla budou k dispozici v průběžně, proto bylo posíleno personální obsazení Call centra, aby volající nemuseli dlouho čekat na nahlášení škody.