Rady pro případ dopravní nehody

A je tu zase podzim období plné plískanic a ranních mrazíků. Podle statistik je to i období častějších automobilových nehod a drobných kolizí.

Nabourala jsem jiné vozidlo, co mám dělat?

  • Nejprve zabezpečte místo nehody, zapněte výstražná světla, pokud možno, umístěte za vozidlo dostatečně daleko výstražný trojúhelník.
  • Je - li někdo zraněn, poskytněte mu první pomoc, přivolejte lékaře a policii.
  • Zjistěte a odhadněte rozsah a výši škod.
  • Při poškození věcí třetích osob (např. plot, svodidla, dopravní značení) vždy volejte policii.
  • Vše pečlivě vyfotografujte - lze i mobilním telefonem.
  • Pokud odhadnete výši škody na svém vozidle nižší než 100 tisíc Kč a jsou poškozena jenom vozidla, můžete vyplnit s druhým účastníkem nehody Evropský záznam o dopravní nehodě. Ten slouží především k zaznamenání identifikačních údajů účastníků dopravní nehody a k prvotnímu popisu situace, jak k nehodě došlo.

Toto platí za všech situací, když máte sjednáno nejen povinné ručení, ale i havarijní pojištění svého vozu.

 

Co mám dělat, když jsem sám nehodu nezavinila ?

V případě, že jste poškozena druhým účastníkem dopravní nehody, i tak se řiďte výše uvedenými pokyny.
Pokud máte havarijní pojištění, můžete následně škodu uplatnit z tohoto pojištění.
Pokud havarijní pojištění nemáte, je třeba škodu uplatnit na pojišťovně viníka přímo z jeho povinného ručení.

Musím záznam o dopravní nehodě vyplnit na místě nehody?

Pokud nehodu vyšetřuje policie, nemusíte.
Když policie nehodu nevyšetřuje, jste přímo ze zákona povinni vždy provést záznam o dopravní nehodě a vyměnit si s druhým motoristou identifikační údaje o osobách i vozidlech.
Vozidla, pokud jsou pojízdná, můžete přemístit a v klidu vyplnit formulář mimo místo dopravní nehody.


Co mám dělat, když se s dalšími účastníky nehody nedohodnu na tom, kdo je viníkem?

V tomto případě zavolejte polici.
Pokud se vám z nějakého důvodu nepodaří policii přivolat, nebo policie odmítne přijet, bezpodmínečně zajistětefotodokumentaci z místa nehody a hlavně vyfotografujte postavení vozidel po nehodě.
Zajistěte si svědky dopravní nehody, kteří vám poskytnou písemné vyjádření, které vaši případnou nevinu podpoří.

Co mám dělat, když mám podezření, že účastník nehody je pod vlivem alkoholu?

Zavolejte policii i v případě, že škoda nepřesáhla 100 tisíc Kč.

Jak dlouho trvá likvidace pojistné události?

Zákonná lhůta pro výplatu pojistného plnění je 15 dnů po ukončení šetření. Šetření může bý ukončeno až po doložení všech potřebých podkladů pro určení výše pojistného plnění (kopie TP, fotodokumentace, faktury apod.). Likvidaci můžete urychlit tím, že budete požadovat plnění rozpočtem, protože pak pojišťovna postupuje podle zápisu o prohlídce, který udělá její technik ve Vaší přítomnosti a škodu vypočítá podle platných cen dané značky a daného modelu. Navíc můžete ušetřit spoustu peněz, pokud opravu provede neznačkový, ale solidní servis.


Za jak dlouho dostanu od pojišťovny peníze?

Pojišťovny upřednostňují zaslání pojistného plnění na účet. V tomto případě jsou peníze na účtu klienta do několika dnů.
Rád bych ještě upozornil, že ve většině autoopraven lze vyřešit zaplacení opravy bezhotovostně tzv. krycím dopisem. Opravna s vaším souhlasem požádá pojišťovnu o tuto možnost úhrady. Fakturu za opravu zašle autoopravna elektronicky do pojišťovny, která ji uhradí. Autoopravna obdrží dále krycí dopis, na jehož základě je vám v opravně vozidlo vydáno.