Rady těm, kteří se zranili na neuklizeném chodníku

Česká pojišťovna zaznamenala během uplynulých dnů sedmiprocentní nárůst v nahlašování případů, kdy se chodec zraní nebo si způsobí materiální škodu na neupraveném chodníku.

Podle likvidátorů ČP jde více případů na vrub velkého množství sněhu a nezpůsobila je letošní legislativní změna odpovědnosti za úklid chodníků, která přešla z majitelů přilehlých nemovitostí na obce a města. Během uplynulých sedmi dnů už České pojišťovně oznámili obecní úřady, ale i majitelé domů z celé republiky několik desítek těchto případů. V následujících dnech a týdnech se však toto číslo bezpochyby zvýší.

A jak mají lidé, kteří se zraní na neupraveném chodníku, postupovat? V první řadě musí o tom, co se jim stalo, informovat správce komunikace. Tím však nemusí být pokaždé a výhradně město či obec. Správce komunikace potom o své pojistné události informuje ČP. Při vyřizování těchto případů lze zvolit dvě cesty - buď majitel či správce chodníku zaplatí škodu poškozenému ze svého a pak mu ji pojišťovna refunduje a nebo mu ji zaplatí přímo pojišťovna, která s ním pak už dořeší všechny detaily napřímo. Každý případ ČP likviduje individuálně a vždy přitom vychází z principu nahodilosti. Tím pádem je tedy rozdíl, zda k ní došlo ve střízlivém stavu, či v opilosti, v zimních botách, nebo lodičkách apod.

Škody, které se stanou na neupravených chodnících, lidé oznamují pojišťovnám většinou s určitým zpožděním. Obvykle se totiž zraněný soustředí na léčení svého úrazu a teprve poté na uplatnění své újmy. Pokud však mají lidé sjednanou i vlastní úrazovou pojistku, získají odškodnění také z tohoto pojištění.

Odpovědnostní pojištění měst a obcí, ze kterého lze zlikvidovat škody, jejichž příčinou byl neuklizený chodník, je však mnohem širší a nevztahuje se pouze na zasněžené komunikace. Rizika, která kryje, vyplývají z aktivit škol, nemocnic, domovů důchodců a podobně, jejichž zřizovatelem je obec, město, magistrát nebo kraj. Podle limitu pojistného plnění a činnosti, kterou pojištěný subjekt vykonává, pak pojišťovna stanovuje i cenu tohoto pojištění. Limity si přitom v uplynulých měsících většina pojištěných měst a obcí zvyšovala z průměrných 5 milionů na současných 10 - 20 milionů korun.

Česká pojišťovna