Škoda na motorovém vozidle v Chorvatsku

Chorvatsko není členem EU, neplatí 4 direktiva EU, která mimo jiné řeší problematiku návštěvnických škod - návštěvník je poškozen domácím vozidlem.

Poškozený: Čech

 

Škůdce: Chorvat

 

Místo vzniku škody: Chorvatsko

1) Má sjednáno havarijní pojištění - uplatní z havarijního pojištění.
Kooperativa může přislíbit vymožení spoluúčasti. Poškozený musí Kooperativu k vymožení spoluúčasti zmocnit a předat podklady prokazující nárok. Výši vymožené spoluúčasti nelze určit - nemusí být vymožena celá nebo vůbec, protože odškodnění se řídí chorvatským právem.
Pokud dojde i ke škodě na zdraví, na věci, jiná škoda (náhradní vozidlo) - tyto nároky musí poškozený uplatnit sám - postup viz bod 2.

 

2) Poškozený uplatní přímo u chorvatské pojišťovny škůdce nebo chorvatské kanceláře pojistitelů.
Adresa chorvatské kanceláře pojistitelů:
Hrvatski Ured Za Osiguranje, Marticeva 73, 10000 ZAGREB, tel: (385)1 4696600,
e-mail:huo@.huo.hr, www.huo.hr.
Na stránkách této kanceláře lze nalézt adresy jejích jednotlivých členů, tedy konkrétní pojišťovnu škůdce. Stejně jako u ČKP je možné dle SPZ dohledat pojistitele škůdce.

 

Prohlídka poškozeného motorového vozidla:
Prohlídka v Chorvatsku - poškozený se musí obrátit na pojistitele viníka.

 

Prohlídka v ČR - pokud má poškozený sjednáno u Kooperativy povinné ručení, provede prohlídku Global Expert a klient předá k uplatnění náhrady škody.
Prohlídku zadat HTML formulářem na stránkách Global Expert.

 

Doporučit, aby si poškozený škodu pokud možno sám zdokumentoval.

 

Stejný postup platí i u dalších nečlenů EU - tj. Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Ukrajina.

Tento postup neplatí, pokud dojde k poškození vozidla českého turisty v Chorvatsku vozidlem škůdce jiného členského státu EU např. Němec.