Varujeme před neetickými praktikami při prodeji ŽP

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) varuje spotřebitele před neetickými a nestandardními praktikami při prodeji životního pojištění.

V současné době se v mnoha oblastech ČR objevují případy prodeje životního pojištění, při kterém je spotřebiteli (pojistníkovi) předložen k podpisu dodatečný dokument, na základě kterého je při případném vypovězení tohoto životního pojištění povinen uhradit prodejci vysokou smluvní pokutu. Tento dokument není v žádném případě součástí pojištění jako takového, ani není vyžadován zákonem nebo poskytovatelem produktu (pojišťovnou) a může vést ke značné finanční ztrátě spotřebitele. Tyto praktiky rovněž poškozují zavedené finanční instituce, zprostředkovatele a finanční trh jako takový.

USF ČR se od podobných praktik distancuje, považuje je za neetické a důrazně varuje před podpisem takovýchto dodatečných dokumentů a uzavírání životního pojištění touto formou. Životní pojištění představuje složitý a komplexní produkt, který by měl být uzavírán vždy s maximální odbornou péčí.

USF proto doporučuje, aby se spotřebitel při jakékoliv pochybnosti o serióznosti protistrany obrátil na společnosti, které jsou členy renomovaných profesních sdružení.

 

D & I FinServis, s.r.o. dále varuje před jakýmikoliv "finančními poradci", kteří Vás navštíví s tím, že Vám prohlédnou, upraví, sjednotí, zkonsolidují či jinak zasáhnou do Vašich životních pojistek.

Ve většině případů se jedná o "zlatokopy", kteří přicházejí s vidinou vysoké provize proto, aby se obohatili na Váš účet. Množí se nám spousta případů, kdy si u nás následně stěžují naši klienti, kteří po zásahu takového "finančního poradce" zjistili
o kolik peněz přišli. Dříve než uděláte jakýkoliv krok, kontaktujte toho, kdo Vám smlouvu původně sjednal a poraďte se s ním.